Tools

Siemens worldwideSiemens worldwide

Informatie via e-mail

Ik ga er hierbij mee akkoord dat Siemens AG, Duitsland, de persoonlijke gegevens die ik ter beschikking gesteld heb (gebruikersgegevens), kan verzamelen, verwerken en gebruiken om mij via persoonlijke e-mails marketingcontent (bv. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, handelsbeurzen enz.) toe te sturen in verband met voor mij interessante producten en diensten van Siemens AG en zijn verbonden ondernemingen.

Ik begrijp dat Siemens AG mijn interesses voornamelijk bepaalt op basis van de sector waartoe mijn onderneming behoort, de informatie die ik bekeken of gedownload heb op websites van Siemens of de abonnementen die ik gekozen heb (indien van toepassing).

Ik stem ermee in dat Siemens AG mijn gebruikersgegevens kan delen met verbonden ondernemingen van Siemens die gevestigd zijn binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, zodat die verbonden ondernemingen mijn gebruikersgegevens ook kunnen verwerken en gebruiken om mij via e-mail marketingcontent te bezorgen zoals hierboven beschreven.

Ik stem er eveneens mee in dat Siemens AG en/of zijn verbonden ondernemingen (hierna samen “Siemens” genoemd) voor marktonderzoek en om te verzekeren dat de content van de e-mails afgestemd is op de gebruikers informatie kunnen opslaan over het tijdstip waarop ik een e-mail open die naar mij werd gestuurd. Siemens ontvangt deze informatie door kleine afbeeldingen op te roepen die in de e-mail vervat zijn (webbugs genoemd) via mijn e-mailprogramma (als de technische configuratie van mijn e-mailprogramma dat toelaat).

Ik heb het recht om deze toestemming te allen tijde te herroepen met uitwerking voor de toekomst via e-mail of door op de “unsubscribe”-link te klikken in door mij ontvangen e-mails.

08/03/2015