Gecertificeerde technische competentie zorgt voor maximale efficiëntie

Siemens Solution Partners beschikken over de meest recente kennis op het gebied van automatisering, energiedistributie en levenscyclusbeheer van producten. Daarbij moeten ze deze expertise regelmatig laten certificeren door deel te nemen aan workshops en audits, voor toekomstbestendige, winstgevende oplossingen.

Hoogste technische competentie dankzij intensieve kennisoverdracht:

Onze partners volgen ook hoogwaardige trainingen in speciaal ontwikkelde workshops, waardoor ze het potentieel van nieuwe technologieën goed kunnen inschatten, innovatieve oplossingen kunnen implementeren en altijd de meest geavanceerde techniek toepassen.

Innovatiepotentieel door intensieve uitwisseling tussen experts:

De ervaring die onze Solution Partners opdoen in de diverse fasen – technisch ontwerp, configuratie, programmering, inbedrijfstelling en gebruik – wordt meegenomen in onze product- en applicatieontwikkeling, waardoor ervaringsuitwisseling in twee richtingen mogelijk wordt.

Technische certificering:

Regelmatige workshops en audits vereenvoudigen de overdracht van kennis over het productaanbod; partners kunnen door middel van tests en evaluaties hun kennis over de technologie en over kwaliteits- en projectbeheer laten certificeren als een concreet bewijs van hun competentie. Zo wordt de gedefinieerde technische kwaliteit van onze experts bevestigd, en dat schept vertrouwen.

Beproefde kwaliteit, zelfs voor speciale producten:

Ook de producten en uitbreidingsproducten van onze partners worden gecertificeerd als ze met goed gevolg door de systeemtests komen. Daardoor kunnen wij volledige compatibiliteit met uw producten waarborgen en zo aan de hoogste eisen voldoen.