İç dişlerin daha hızlı üretilmesi

With modern tools and the right control software, inside threads can now be produced both with and without chips. Experts differentiate between conventional tapping, coldforming tapping (thread forming) and thread milling. Find out what’s best…and when.

Diş yuvası açma işlemi sırasında, dişler diş kılavuzları aracılığıyla manüel olarak veya makineyle önceden delinmiş delikler içinde kesilir. Bu prosedür, pratikte tüm uygulama alanları ve malzemeler için kullanılabilir. Soğuk biçimlendirme kılavuzları standart dişlerin talaşsız olarak, makinede oluşturulması için kullanılır. Diş yuvası açmanın aksine, diş malzemenin kesilmesiyle değil, soğuk biçimlendirmeyle oluşturulur. Malzeme dişin içindeki lif yönelimini bozmadan istenen profile basılır. Bilgisayar kontrollü makine takımlarının geliştirilmesiyle, diş frezeleme de ek bir prosedür olarak kullanıma sunulmuştur. Diş, freze takımının dönüşü ile dairesel hareketinin ve besleme hareketinin belirli bir şekilde üst üste binmesi sayesinde deliğe frezelenir.


The "classic" method: tapping

Diş yuvası açma sürecinde, malzeme sürekli bir kesme işlemi ile adım adım çıkarılır. Diş yuvası açma işlemi 60 HRC'den yüksek sertliğe sahip malzemelerde ve talaşların yerince temizlenememesi nedeniyle takımın kırılması sonucunda boyut hassasiyetinde sorunlar ortaya çıkan derin dişlerde sınırlarına ulaşır.

Chipless: cold-forming tapping

Soğuk biçimlendirme ile diş yuvası açma 1200 N/ mm2'den düşük dayanıma ve kırılma noktasında yüzde 8'den fazla uzamaya sahip malzemelerde kullanılır. Talaşsız işlemde, diş adım adım bir yeniden biçimlendirme işlemi ile oluşturulur ve soğuk biçimlendirme sayesinde son derece iyi bir yüzey kalitesiyle birlikte daha yüksek statik ve dinamik dayanım elde edilir. Soğuk biçimlendirme ile diş yuvası açmanın dezavantajları klasik diş yuvası açmaya kıyasla daha yüksek tork değerleri ve yüksek kaliteli yağlayıcılara duyulan ihtiyaçtır.

Productive and precise: thread milling

Diş frezeleme neredeyse tüm malzemeler için uygundur ve tüm prosedürler arasında en büyük esneklik ve üretkenliği sağlar. Diş yanakları temiz bir şekilde işlenir ve eksenel yanlış kesme olmaz. İşlenmesi zor malzemeler için, diş frezeleme en iyi yöntemdir ve bunun nedeni sadece takım kırılırsa kolayca çıkarılabilmesi değildir. Genel olarak diş çapının üç katından fazla olamayan, diş derinliği ile kısıtlamalar da söz konusudur. Ama hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bir şey kesindir: ShopTurn ve ShopMill'deki diş döngüleriyle, programlama hızlı ve kolaydır.

01.07.2013 | Author: Name